Loading...
Start 2018-02-01T13:07:24+00:00

Välkommen till forum Optibag.

Den 11 - 12 april 2018 träffas vi på Quality Hotel Globe (Stockholm) för en dialog om framtidens avfallshantering. [...]

Hållbar kommun 2018

Välkomna att träffa Optibag på konferensen Hållbar kommun 2018 i Stockholm den 23 januari.

Ny Film

Gapet ökar mellan vår konsumtion och vad jorden klarar av att leverera. 2017 tog den miljö ekologiska budgeten slut [...]