Loading...
Start 2018-03-27T10:45:57+00:00

50 % lägre CO2 utsläpp med Optibag- systemet

50 % lägre CO2 utsläpp med Optibag- systemet Framtidens sopsortering kommer att bli mer komplex, allt mer kommer [...]

Succé för Forum Optibag – Framtidens avfallshantering

Succé för Forum Optibag 2018 - Framtidens avfallshantering! Premiären av Forum Optibag blev en succé. Besökarna strömmade in från [...]

Med Optibags vision teknik når kommuner miljömålen.

Med Optibags vision teknik når kommuner miljömålen. Förorenat avfall har länge varit ett stort problem i återvinningsprocessen. Man [...]