//50 % lägre CO2 utsläpp med Optibag- systemet

50 % lägre CO2 utsläpp med Optibag- systemet

Framtidens sopsortering kommer att bli mer komplex, allt mer kommer att sorteras och hämtas hos kunden. Med optisk sortering behövs bara ett sopkärl och ett fack på sopbilen. Sopbilen behöver aldrig köra till återvinningsstationen halvfull vilket är bra för både miljön och ekonomin.

Effektiv insamlingslogistik bidrar till att skapa hållbara städer och samhällen nu och i framtiden. EUs miljömål (11.6) handlar om att minska varje persons miljöpåverkan genom att förbättra luftkvalitén och hantering av kommunalt avfall. Optisk sortering har hämtningar varannan vecka vilket ger 50 % färre hämtningstillfällen jämfört med andra FNI system, t.ex. 4-fack som har hämtningar varje vecka. Optibag- systemet i kombination med sopsug kan helt och hållet eliminera transporter i bostadsområden.

Med vårt enfackssystem kan ni alltid utnyttja bilen fyllnadsgrad maximalt innan den kör till sorteringsanläggningen. Det leder till förbättrad boendemiljö eftersom vägslitage och CO2 utsläppen minskar. Dessutom sparar ni plats och tömningstid, med bara ett kärl.

Optisk sortering i flerfärgade bärare, varje fraktion har en egen färg, kan kombineras med redan befintliga insamlingslösningar så som sopsug, nedgrävda behållare eller vanliga avfallskärl. På så sätt kan alla kunder i er kommun sortera med samma system.

Optibag- systemet är flexibelt och kan öka antalet fraktioner utan att fler kärl tillkommer, allt som behövs är bärare i fler färger.

2018-05-09T06:50:06+00:00