/Artikel

Med Optibags vision teknik når kommuner miljömålen.

2018-03-23T13:10:16+00:00

Förorenat avfall har länge varit ett stort problem i återvinningsprocessen. Man har försökt att komma tillrätta med problemet genom att avvisa laster med felaktigt material och införa extraavgifter, men många anser att vi nu har nått gränsen för vad dessa påtryckningar kan åstadkomma. Däremot kan automatisering av avfallshanteringen lösa problemet och förbättra kvalitén på råmaterialet [...]

Med Optibags vision teknik når kommuner miljömålen. 2018-03-23T13:10:16+00:00

Optibag hjälper Oslo att nå miljömålet på insamlat matavfall.

2018-03-22T09:55:17+00:00

Oslo är bästa nordiska storstaden på att samla in matavfall. Sverige ligger långt efter Oslo med matavfalls sortering. Enligt en rapport från Oslo Kommun samlade Oslo in 46,6 procent av stadens matavfall under 2017. Deras framgång beror framförallt på det optiska sorteringssystem som Oslo och många fler norska kommuner har valt. Optibags automatiserade källsorteringssystem är [...]

Optibag hjälper Oslo att nå miljömålet på insamlat matavfall. 2018-03-22T09:55:17+00:00

Bern testar avfallsinsamling

2018-03-09T11:55:02+00:00

Den schweiziska tidningen Der Bund berättar om planerna från staden Bern om  att testa avfallsinsamling med färgade påsar. Studier och analyser har visat att avfallsinsamling med färgade påsar skulle ge en stor klimatnytta och skulle underlätta för medborgarna att källsortera sitt avfall.

Bern testar avfallsinsamling 2018-03-09T11:55:02+00:00

Grow Smarter Stockholm

2018-03-09T11:55:10+00:00

Optisk sortering i kombination med Sopsug bidrar till renare stadsmiljöer. Envac Optibag är en del av Grow Smarter Stockholm. Vår lösning heter WasteSmart som bygger på en kombination av Envacs sopsugsteknologi och Optibags färgsorteringssystem. läs mer

Grow Smarter Stockholm 2018-03-09T11:55:10+00:00

Pilotprov i Bern

2018-01-04T13:35:12+00:00

Som den första schweiziska staden har Bern beslutat att genomföra ett pilotprov som använder olika färgade påsar för insamling av hushållsavfall. Optibag systemet ökar återvinningen och minskar miljöpåverkan, systemet är redan i bruk i Sverige och Norge.

Pilotprov i Bern 2018-01-04T13:35:12+00:00

7 Fraktioner

2018-01-04T13:33:55+00:00

Eskilstuna och Strängnäs blir först i landet att sortera textilier direkt i hemmet. I höst kommer invånarna i villa och flerfamiljshus att sortera ut 7 färgade påsar som sedan slängs i ett och samma sopkärl. Vi gratulerar Eskilstuna Energi och Miljö till deras framgång med Optibag konceptet och välkomnar fler anläggningar och kommuner att kontakta [...]

7 Fraktioner 2018-01-04T13:33:55+00:00

Rosa heter den nya färgen

2018-01-04T13:28:28+00:00

Eskilstuna och Strängnäs blir först i landet att sortera textilier direkt i hemmet. I höst kommer invånarna i villa och flerfamiljshus att sortera ut 7 färgade påsar som sedan slängs i ett och samma sopkärl. Vi gratulerar Eskilstuna Energi och Miljö till deras framgång med Optibag konceptet och välkomnar fler anläggningar och kommuner att [...]

Rosa heter den nya färgen 2018-01-04T13:28:28+00:00