Loading...
/Föreläsare
Föreläsare2018-06-25T12:34:46+00:00

Föreläsare

Onsdagen den 11 april 2018

Jochen Ebbing
CTO Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG

Weine Wiqvist
VD Avfall Sverige

Stefan Holmertz
VD Envac Optibag

Benny Björk
Processamordnare Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Martin Brandsvig
Försäljningschef Plastic Omnium

Ola Eklöf
Avfallsingenjör Örebro Kommun

Thomas Thuresson
Försäljningschef GEESINKNORBA

Magnus Ivansson
Avdelningschef/Affärsutvecklare KSRR

Jan Månesköld
VD RullPack

Torsdagen den 12 april 2018

Mattias Widell
Marknads- och Produktchef Envac Scandinavia AB

Christian Toräng
Chef R & D Envac Optibag AB

Johan Peterson
Business Consulting MaintMaster

Benny Hallberg
Produktspecialist AO Papper & plast

Johan Bäckström
Regionchef JOAB

Jörgen Bergkvist
Sales Manager BIOBAG

Jan-Olov Sundqvist
Forskare IVL