Loading...
//Eskilstuna
Eskilstuna 2018-01-17T09:40:03+00:00

Project Description

 • Sverige

 • 2010

 • 18 000 ton/år
 • 45 000
 • Matavfall grön påse
  Textil i rosa påse
  Plastförpackningar i orange påse
  Pappersförpackningar i gul påse
  Tidningar i blå påse
  Metall i grå påse
  Brännbart i övriga påsar

Bakgrund

Eskilstuna var tidigt ute med fastighetsnära insamling i villahushåll och är fortfarande en av de främsta kommunerna i Sverige på återvinning i hushållen. När kraven på de nationella målen ökade bytte Eskilstuna ut sitt befintliga system till optisk sortering för att kunna följa och nå de nationella målen. Redan efter några månader nådde Eskilstuna upp till miljömålen på 50% sorterat avfall.

Lösning

Anledningen till att Eskilstuna bytte insamlingssystem, från tvåkärl var för att man ville ha möjlighet att källsortera både matavfall och förpackningar i villahushållen.

Eskilstunas valde optisk sortering för att få ett flexibelt system som minskar miljöpåverkan och energiåtgången. Färgsortering är användarvänligt och det är lätt att göra rätt.

Vi kan på ett enkelt sätt nå de miljömål som är uppsatta genom utsortering av förpackningar och matavfall

Kent Briby, ESEM

Utveckling

När Eskilstuna började ta emot Örebros avfall byggdes anläggningen ut med ytterligare en mottagningsficka. Därefter införde Eskilstuna en sjunde färg och blev först i landet att sortera ut textilier med fastighetsnära insamling, ingen tillbyggnad behövdes utan man införde endast en ny färg i kamerasystemet som styr avfallssorteringen. Optibag systemet anpassas efter kommunens storlek, behov och flexibiliteten att sortera på det sätt som framtiden kräver.