Loading...
//Linköping
Linköping 2018-01-17T09:32:24+00:00

Project Description

  • Sverige

  • 2012
  • 48 000 ton/år

  • 325 000
  • Matavfall i grön påse
    Brännbart i övriga påsar

Bakgrund

Tekniska verken i Linköping äger och driver en Biogasanläggning. Denna anläggning förser Östgötatrafikens och privatbilister i Östergötland med biogas. Målsättningen är att bli fossilbränslefri region 2030. Detta var den drivande politiska faktorn för att man startade utsortering av matavfall från hushållen 2012.  Linköping valde optisk sortering för att det är ett välbeprövat system som var snabbt och enkelt att införa utan extra kostnader för fastighetsägare. Genom att välja ett automatiserat system minskas även arbetsbelastningen på personalen.

Lösning

Tekniska verken i Linköping byggde en sorteringsanläggning i anslutning till förbränningsanläggningen. Restavfallet går direkt till förbränningsanläggning och matavfallet transporteras till förbehandlingen där de gröna påsarna öppnas och sorteras bort. Tekniska verken biogasanläggning har kvalitativ certifierad rötrest till åkermark. Biogasen används till att driva stadens bussar och bilar.
Tekniska verken har skapat ett starkt varumärke med sina informationskampanjer för att stärka kunskapen hos medborgarna.

Utveckling

Sedan TVAB började sortera har flera kommuner anslutit sig, detta visar att systemet är flexibelt och kan utökas och optimeras
Smidigheten att kunna ansluta flera kommuner till en anläggning innebär att småkommuner inte behöver investera i en egen anläggning, utan att man istället utnyttja befintliga till 100 %. Avfall blir på så sätt en resurs för bolagen/kommunerna.
Under 2017 ökade Linköping sin sorterings kapacitet från 5 ton/tim per linje till 8/tim ton och kunde gå från 2 skift till 1 skift.