Loading...
//Oslo
Oslo 2018-01-17T09:21:01+00:00

Project Description

Klemetsrud utsorteringsanläggning foto: ©EGE

  • Norge

  • 2009
  • 157 000 ton/år

  • 642 000
  • Matavfall i grön påse
    Plastförpackningar i blå
    Brännbart i övriga påsar

Bakgrund

Oslos kommuns målsättning är att man skall ha ett kretsloppsbaserat avfallssystem. 2017 sorteras 46,4% av Oslos matavfall i gröna påsar, och sorteras med Optibags teknik, vilket är bäst i Norden. Återvinningsgraden ska nå 50% innan 2018 så den utvidgade källsorteringen är en viktig del för att uppnå detta. Den viktigaste delen i beslutet var ändå att man inte har plats för flera kärl och att man inte ville öka transporterna.

2009 invigdes Haraldrud med 6 linjer med en kapacitet på 100 000 årsston

2010 byggdes Klemetsrud med 3 linjer och en kapacitet på 50 000 årsston. De båda anläggningarna betjänar hela Oslos kommun och de körs i 2- 3 skift.

Lösning

Systemet hanterar tre fraktioner, som de boende i Oslo sorterar i tre olikfärgade påsar. Matavfall i grön påse, användas vid produktion av biogas samt biogödsel. Plastavfall i blå påse, skickas till materialåtervinning och restavfallet i övriga egenvalda påsar, går till energiåtervinning i befintlig anläggning på Haraldrud.
Anläggningarna är utrustade med siktar för att ta bort löst material och en vindsikt som sorterar bort felsorterade blå påsar.