Loading...
//Tromsø
Tromsø 2018-01-17T09:20:20+00:00

Project Description

 • Norge
 • 2006

 • 15 000 ton/år

 • 70 800

 • Matavfall i grön påse
  Tidningar i röd påse
  Pappersförpackningar i orange påse
  Plastförpackningar i blå påse
  Brännbart i övriga påsar

Bakgrund

2004-2005 gjordes försök med optisk sortering med mycket bra resultat.  Istället för de tre insamlingsbehållarna nyttjades ett 240-liters kärl istället. Då utfallet med den optiska sorteringen visade sig mycket positivt infördes detta i hela kommunen.  Varje hushåll fick då ett 240 liters kärl istället för alla de andra behållarna.

Lösning

Tromsö har ett stort geografiskt upptagningsområde som är svårtillgängligt för större fordon och med optisk sortering kunde kommunen behålla sina befintliga bilar. Logistiken blev bättre och hushållen slipper att ha flera sopbilar på vägarna än nödvändigt.