Grow Smarter Stockholm

2018-05-03T07:09:37+00:00

Grow Smarter Stockholm Optisk sortering i kombination med Sopsug bidrar till renare stadsmiljöer. Envac Optibag är en del av Grow Smarter Stockholm. Vår lösning heter WasteSmart som bygger på en kombination av Envacs sopsugsteknologi och Optibags färgsorteringssystem. läs mer

Grow Smarter Stockholm2018-05-03T07:09:37+00:00

Pilotprov i Bern

2018-05-03T07:11:28+00:00

Pilotprov i Bern Som den första schweiziska staden har Bern beslutat att genomföra ett pilotprov som använder olika färgade påsar för insamling av hushållsavfall. Optibag systemet ökar återvinningen och minskar miljöpåverkan, systemet är redan i bruk i Sverige och Norge.

Pilotprov i Bern2018-05-03T07:11:28+00:00
Till toppen