Monthly Archives: januari 2019

//januari

Stor succé för den rosa bäraren i Eskilstuna kommun

2019-01-29T13:21:10+00:00

Stor succé för den rosa bäraren i Eskilstuna kommun Invånarna i Eskilstunas villor och vissa flerfamiljshus källsorterar sedan tidigare sitt hushållsavfall i 6 olikfärgade bärare/påsar (matavfall, plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, tidningar och övrigt hushållsavfall) och lägger allt i ett sopkärl som hämtas 26 ggr/år. Nu har en rosa bärare/påse lagts till för textilier. Sopbilen [...]

Stor succé för den rosa bäraren i Eskilstuna kommun2019-01-29T13:21:10+00:00

Glädjande resultat från påstest i Schweiz

2019-01-23T12:36:09+00:00

Glädjande resultat från påstest i Schweiz På den årliga avfallskongressen i Biel i Schweiz presenterade staden Bern de första resultaten från det pågående påstestet. Sex olika fraktioner källsorteras i sex olikfärgade påsar. Glas, PET-flaskor, blandad plast, aluminium/metallförpackningar, papper/kartong och restavfall samlas in separat. De första plockanalyserna visade att: mängden restavfall minskade med en femtedel [...]

Glädjande resultat från påstest i Schweiz2019-01-23T12:36:09+00:00