Envac Optibag samarbetar med GreenTech Solutions för bättre förbehandling av matavfall.

2020-02-20T16:39:47+00:00

Envac Optibag samarbetar med GreenTech Solutions för bättre förbehandling av matavfall. Det som driver fram förfrågan på detta är kundernas högre krav på renhet redan på substratet som lämnas till biogasanläggningar. Även om SPCR 120 certifieringskrav kräver en renhet efter rötningsprocess, väljer nu fler och fler att satsa på ett rent substrat redan för inmatningen [...]

Envac Optibag samarbetar med GreenTech Solutions för bättre förbehandling av matavfall.2020-02-20T16:39:47+00:00

Ombygganden av Remiks Sorteringsanläggning i Tromsö är nu klar!

2020-02-20T16:40:55+00:00

Ombygganden av Remiks Sorteringsanläggning i Tromsö är nu klar! Envac optibag har nu moderniserat Remiks sorteringsanläggning med en kapacitetsökning och en samtidig förbättring av sorteringsnoggrannheten. Främst är det matavfallet som varit i fokus där man saknat en extra finsortering för att få så bra resultat som möjlig, utan att tappa kapacitet. Vi når nu en [...]

Ombygganden av Remiks Sorteringsanläggning i Tromsö är nu klar!2020-02-20T16:40:55+00:00
Till toppen