Ny anläggningsorder från Borås Energi och Miljö

2020-02-20T16:37:56+00:00

Ny anläggningsorder från Borås Energi och Miljö Envac Optibag har i samarbete med GreenTech Solutions och Cellwood Machinery erhållit en order på Borås nya förbehandlingsanläggning för matavfall. Anläggningen är avsedd att behandla matavfall från hushåll och verksamheter till en slurry för framställning av biogas och gödningsmedel. Anläggningen har anpassats med senaste teknik och erfarenheter för [...]

Ny anläggningsorder från Borås Energi och Miljö2020-02-20T16:37:56+00:00

Staden Bern rekommenderar införande av färgade påsar efter test!

2020-02-20T16:38:51+00:00

Staden Bern rekommenderar införande av färgade påsar efter test! Staden Bern i Schweiz har nu slutfört sitt stora försök med källsortering i påsar, och resultaten visar att alla mål är uppnådda. Stadsförvaltningen förbereder nu en folkomröstning för införande av källsortering i flera färgade påsar, som därefter kan samlas in och sorteras med Optibags sorteringsteknik. Målet [...]

Staden Bern rekommenderar införande av färgade påsar efter test!2020-02-20T16:38:51+00:00
Till toppen