50 – 100 % mer CO2 utsläpp med Fyrfacks-systemet

Framtidens avfallssortering kommer att bli allt mer komplex, fler fraktioner kommer att sorteras ut och hämtas vid fastigheten. Med optisk sortering behövs bara ett avfallskärl och ett fack på insamlingsbilen. Bilens fyllnadsgrad utnyttjas får optimerad last, är bra gällande både hållbar miljö och hållbar ekonomi.

Effektiv insamlingslogistik bidrar till att skapa hållbara städer och samhällen nu och i framtiden. EUs miljömål (11.6) handlar om att minska varje persons miljöpåverkan genom att förbättra luftkvalitén och hantering av kommunalt avfall. Optisk sortering har hämtningar varannan vecka d,v.s 26 st hämtningar per hushåll /år. Jämfört med Fyrfacks-systemet eller delade kärl som har 39 -52 st. hämtningar per hushåll/ år. Optibag systemet i kombination med sopsug kan helt eliminera transporter i bostadsområden.

Med vårt system kan ni alltid utnyttja bilen fyllnadsgrad maximalt innan den kör till sorteringsanläggningen. Det leder till förbättrad boendemiljö eftersom vägslitage, buller, CO2 och partikel utsläppen minskar. Dessutom sparar man plats och tömningstid, med endast ett kärl.

Optisk sortering i flerfärgade bärare, där varje fraktion har en egen färg, kan kombineras med redan befintliga insamlingslösningar såsom sopsug, nedgrävda behållare eller KNI. Alla invånare i er kommun får möjlighet att källsortera med samma system.

Optibag- systemet är flexibelt och systemet kan enkelt utökas med fler fraktioner utan att fler kärl tillkommer, allt som behövs är bärare i fler färger. Optibag systemets flexibilitet innebär att ni framtids säkrat er avfalshantering.