Om Jürgen Jacoby

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Jürgen Jacoby skapat 28 blogginlägg för.

Avfall Sverige manar till att ”Knyta Soppåsen med dubbelknut” !

2020-03-30T14:15:27+00:00

Avfall Sverige manar till att ”Knyta Soppåsen med dubbelknut” ! I ett pressmeddeande från Avfall Sverige slår man fast att man kan minska smittspridningen med att Citat ”se till att dina sopor är rätt förpackade” https://www.avfallsverige.se/pressmeddelanden/artikel/knyt-soppasen/ MSB slår fast att Avfallshanteringen är en samhällsviktig funktion! Och att det är viktigt för samhället att sophämtare och [...]

Avfall Sverige manar till att ”Knyta Soppåsen med dubbelknut” !2020-03-30T14:15:27+00:00

Ny anläggningsorder från Borås Energi och Miljö

2020-02-20T16:37:56+00:00

Ny anläggningsorder från Borås Energi och Miljö Envac Optibag har i samarbete med GreenTech Solutions och Cellwood Machinery erhållit en order på Borås nya förbehandlingsanläggning för matavfall. Anläggningen är avsedd att behandla matavfall från hushåll och verksamheter till en slurry för framställning av biogas och gödningsmedel. Anläggningen har anpassats med senaste teknik och erfarenheter för [...]

Ny anläggningsorder från Borås Energi och Miljö2020-02-20T16:37:56+00:00

Staden Bern rekommenderar införande av färgade påsar efter test!

2020-02-20T16:38:51+00:00

Staden Bern rekommenderar införande av färgade påsar efter test! Staden Bern i Schweiz har nu slutfört sitt stora försök med källsortering i påsar, och resultaten visar att alla mål är uppnådda. Stadsförvaltningen förbereder nu en folkomröstning för införande av källsortering i flera färgade påsar, som därefter kan samlas in och sorteras med Optibags sorteringsteknik. Målet [...]

Staden Bern rekommenderar införande av färgade påsar efter test!2020-02-20T16:38:51+00:00

Envac Optibag samarbetar med GreenTech Solutions för bättre förbehandling av matavfall.

2020-02-20T16:39:47+00:00

Envac Optibag samarbetar med GreenTech Solutions för bättre förbehandling av matavfall. Det som driver fram förfrågan på detta är kundernas högre krav på renhet redan på substratet som lämnas till biogasanläggningar. Även om SPCR 120 certifieringskrav kräver en renhet efter rötningsprocess, väljer nu fler och fler att satsa på ett rent substrat redan för inmatningen [...]

Envac Optibag samarbetar med GreenTech Solutions för bättre förbehandling av matavfall.2020-02-20T16:39:47+00:00

Ombygganden av Remiks Sorteringsanläggning i Tromsö är nu klar!

2020-02-20T16:40:55+00:00

Ombygganden av Remiks Sorteringsanläggning i Tromsö är nu klar! Envac optibag har nu moderniserat Remiks sorteringsanläggning med en kapacitetsökning och en samtidig förbättring av sorteringsnoggrannheten. Främst är det matavfallet som varit i fokus där man saknat en extra finsortering för att få så bra resultat som möjlig, utan att tappa kapacitet. Vi når nu en [...]

Ombygganden av Remiks Sorteringsanläggning i Tromsö är nu klar!2020-02-20T16:40:55+00:00

Södertälje är fortfarande bäst i att sortera matavfall i Stockholms län.

2019-11-25T14:36:16+00:00

Södertälje är fortfarande bäst i att sortera matavfall i Stockholms län. Södertälje började redan 2002 sortera matavfall i Gröna påsar. Detta infördes mycket smidigt genom att man byggde en optisk sorteringsanläggning – delade ut gröna påsar – och informerade hela kommunen samtidigt. Vips var man igång med att samla in matavfall från alla hushåll. Detta [...]

Södertälje är fortfarande bäst i att sortera matavfall i Stockholms län.2019-11-25T14:36:16+00:00

Brittiska BBC har gjort en film som visar en annan bild av plastpåsen!

2019-11-25T14:37:45+00:00

Brittiska BBC har gjort en film » som visar en annan bild av plastpåsen! Plastpåsen är egentligen en svensk uppfinning som gjordes för att spara på skogen, spara transporter och energi samt minska nedskräpningen. Människans lathet – eller olika länders oförmåga att hantera avfallsinsamling, har inneburit att plastpåsen idag ses som ett miljöproblem. Det kan [...]

Brittiska BBC har gjort en film som visar en annan bild av plastpåsen!2019-11-25T14:37:45+00:00

Eskilstuna vajar miljöfanan i ny varumärkesfilm

2019-11-25T14:38:10+00:00

Eskilstuna vajar miljöfanan i ny varumärkesfilm » Den nya varumärkesfilmen EskilstunaEvolution vill på 90 sekunder förmedla en känsla för Eskilstunas styrkor inom musik, idrott, innovation och inte minst miljöområdet, där staden så sent som i somras utsågs till The World Capital of Recycling av den engelska tidningen The Guardian. Filmen har tagits fram på uppdrag [...]

Eskilstuna vajar miljöfanan i ny varumärkesfilm2019-11-25T14:38:10+00:00

Södertälje provar en ny papperspåse för matavfall.

2019-10-30T07:22:27+00:00

Södertälje provar en ny papperspåse för matavfall. Södertälje, Gnesta, Trosa och Nykvarn har länge sorterat matavfall i en grön plastpåse. Systemet är omtyckt och man har som enda kommun i Stockholms län nått målet 50% insamling 2018. Envac Optibag har fått frågan om man inte kan använda en papperspåse istället. Problemet har varit att påsen [...]

Södertälje provar en ny papperspåse för matavfall.2019-10-30T07:22:27+00:00

Naturvårdsverket: Avfallskärlen bör anses vara en del av systemet och ska bekostas av FTI

2019-08-20T13:29:45+00:00

Naturvårdsverket: Avfallskärlen bör anses vara en del av systemet och ska bekostas av FTI I slutet på juni kom Naturvårdsverkets vägledning för hur de nya förordningarna för insamling av förpackningar och returpapper bör tolkas. Vägledningen rekommenderar att behållare och dylikt ska bekostas av insamlingssystemet. Detta kommer medföra stora kostnader. Med Optibags system kan [...]

Naturvårdsverket: Avfallskärlen bör anses vara en del av systemet och ska bekostas av FTI2019-08-20T13:29:45+00:00
Till toppen