Om Therese

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Therese skapat 40 blogginlägg för.

Europeiskt genombrott för Optibag i Europa.

2020-11-23T17:58:49+00:00

Europeiskt genombrott för Optibag i Europa. Optibag har fått en designorder för att bygga en optisk sorteringsanläggning i Belgien. Optibag har tillsammans med Limburg.net som är ett interkomunalt sammarbete mellan flera kommuner provat och utvärderat Optibags teknik för att sortera påsar. Vi har testat och bevisat att tekniken fungerar för de större påsarna som används [...]

Europeiskt genombrott för Optibag i Europa.2020-11-23T17:58:49+00:00

Minskade transporter minskar utsläppen av CO2

2020-11-23T17:53:47+00:00

Minskade transporter minskar utsläppen av CO2 Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, och utsläppen behöver minska i betydligt snabbare takt fram till 2030. Regeringen föreslår satsningar i budgetpropositionen för 2021 för att det ska bli enklare för både privatpersoner och företag att minska utsläppen. Trots regeringens satsningar i budgetpropositionen [...]

Minskade transporter minskar utsläppen av CO22020-11-23T17:53:47+00:00

Fastighetsnära insamling ger bättre sortering

2020-11-23T17:46:45+00:00

Fastighetsnära insamling ger bättre sortering Nu kan Avfall Sveriges årliga statistik tydligt visa att den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling.  -    Vi ser också att mängden felsorterat, alltså det som hamnar i soppåsen, är lägre vid fastighetsnära system. En ökad sortering gör att mer [...]

Fastighetsnära insamling ger bättre sortering2020-11-23T17:46:45+00:00

Den svarta färgsorteringspåsen engagerar stort

2020-06-18T05:03:21+00:00

Den svarta färgsorteringspåsen engagerar stort Nu har den nya svarta påsen i färgsorteringsfamiljen landat i brevlådorna hemma hos dem som bor i villa i Eskilstuna och Strängnäs kommun. Reaktionerna på den nya påsen har varit många, och efter en utvärdering har vi beslutat att lyssna på våra kunder och göra den svarta påsen större.   [...]

Den svarta färgsorteringspåsen engagerar stort2020-06-18T05:03:21+00:00

Stor succé för textilinsamling i Eskilstuna kommun

2019-06-25T07:50:50+00:00

Stor succé för textilinsamling i Eskilstuna kommun Invånarna i Eskilstunas villor och vissa flerfamiljshus källsorterar sedan tidigare sitt hushållsavfall i 6 olikfärgade bärare/påsar (matavfall, plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, tidningar och övrigt hushållsavfall) och lägger allt i ett sopkärl som hämtas 26 ggr/år. Nu har en rosa bärare/påse lagts till för textilier. Sopbilen som tömmer [...]

Stor succé för textilinsamling i Eskilstuna kommun2019-06-25T07:50:50+00:00

Glädjande resultat från påstest i Schweiz

2019-01-23T12:36:09+00:00

Glädjande resultat från påstest i Schweiz På den årliga avfallskongressen i Biel i Schweiz presenterade staden Bern de första resultaten från det pågående påstestet. Sex olika fraktioner källsorteras i sex olikfärgade påsar. Glas, PET-flaskor, blandad plast, aluminium/metallförpackningar, papper/kartong och restavfall samlas in separat. De första plockanalyserna visade att: mängden restavfall minskade med en femtedel [...]

Glädjande resultat från påstest i Schweiz2019-01-23T12:36:09+00:00

Gröna påsen firar 20 år i Norge

2018-11-30T09:41:54+00:00

Gröna påsen firar 20 år i Norge Norr om Oslo finns en av våra äldsta anläggningar i Norge. Anläggningen ägs och drivs av Øras (Øvre Romerike Avfallsselskap). Sedan 1998 har invånarna i Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad och Hurdal sorterat ut sitt matavfall i en svart bärare. Vår första teknik var baserad på fotoceller som [...]

Gröna påsen firar 20 år i Norge2018-11-30T09:41:54+00:00

Optiska sorteringsanläggningen i Ljungby är nu driftsatt

2018-11-30T09:31:28+00:00

Optiska sorteringsanläggningen i Ljungby är nu driftsatt Nu är den optiska sorteringsanläggningen i Ljungby i full drift och kommunerna som levererar till Bredemad återvinningscentral är nu redo för att uppnå EU:s miljömål med att samla in 50 % av allt matavfall. Anläggningen sorterar matavfall i en grön bärare och övrigt avfall i en [...]

Optiska sorteringsanläggningen i Ljungby är nu driftsatt2018-11-30T09:31:28+00:00

Halverade driftskostnader i USA

2018-10-31T12:23:58+00:00

Halverade driftskostnader i USA Amerikanska företaget WasteZero uppmärksammar Envac Optibags tekniklösning i en artikel om hur vi effektiviserar hanteringen av hushållsavfall. WasteZeros arbetar tillsammans med städer i hela USA för att minska hushållsavfallet med 50%. I artikeln har WasteZero uppskattat att transportkostnaderna kan minskas med 20% om Envac Optibags system skulle införas i USA. [...]

Halverade driftskostnader i USA2018-10-31T12:23:58+00:00

Kanadas ambassadör på besök

2018-10-31T12:13:59+00:00

Kanadas ambassadör på besök Envac Optibag har haft äran att visa Kanadas ambassadör Heather Grant och Östergötlands landshövding Carl Fredrik Graf den optiska sorteringsanläggningen i Linköping. Besökarna fick en genomgång över hur sorteringen fungerar och hur Tekniska verken i Linköping (TVAB) med anslutande kommuner uppnår EU:s miljömål för matavfall, med hjälp av Optibag [...]

Kanadas ambassadör på besök2018-10-31T12:13:59+00:00
Till toppen