Ja, enligt certifieringsstandard SPCR 120. Eskilstuna, Linköping, Oslo, Kalmar och Halmstad är exempel på anläggningar med optisk sortering som har moderna och effektiva förbehandlingsanläggningar, som garanterar att matavfallet omvandlas till en ren biomassa som kan rötas och återföras till jordbruksmark.

Kontroller vid väl fungerande förbehand­lingsanläggningar för matavfall visar att återföring av rötrester av hög kvalitet till jordbruket inte beror på om matavfallet sorterats i plast- eller papperspåsar.