Ja, det fungerar. Normalt förbereds anläggningen för att kunna utökas med fler fraktioner. Alla nya anläggningar, byggda senare än 2015 har denna möjlighet.