Ja, optisk sortering fungerar för alla typer av boenden, från flerfamiljshus till villaområden. Optisk sortering fungerar väl i såväl storstad som glesbyggd.