Ja, i flera kommuner kombineras optisk sortering med olika typer av insamlingslösningar. Se några exempel nedan.

Sopsug: Flera kommuner som valt optisk sortering har haft sopsug installerat sedan många år. Några exempel är Linköping, Tromsö, Borås, Oslo och Södertälje.

Det mest omfattande försöket med sopsug och optisk sortering genomfördes i Stockholm 2013, då man medvetet valde ut ”svåra och gamla system” för tester av insamling med hjälp av stationär och mobil sopsug. Man uppnådde ett mycket bra resultat och uppfyllde målet med 50 % insamlat matavfall.

Nedgrävda behållare: Flera kommuner som har optisk sortering har även nedgrävda behållare. Bland annat Oslo, Linköping, Motala, Tromsö, Borås och Södertälje. Denna lösning har visat sig ge mycket bra resultat och kan med fördel användas för optisk sortering.

Vanliga sopkärl: Kärl i storlekar från 120 till 1000 liter används med gott resultat för optisk sortering. (För kärl större än 400 liter rekommenderar vi att man använder en s.k. ”lock i lock”-lösning  för vanliga påsar, för att inte byggavfall och grovsopor ska kunna läggas i kärlen.)