Nej, våra optiska sorteringsanläggningar är byggda som slutna system – vilket innebär att all plast som kommer in till anläggningarna sorteras ut. Plasten kan sedan återvinnas och blir till nya bärare.

Även felsorterade material sorteras ut – vilket innebär att plasten inte hamnar fel.