Ja, jämförelser mellan olika typer av insamlingssystem visar på en stor skillnad i antal bilar och körtid. Med optisk sortering kan sopbilarnas insamlingsturer optimeras med endast 1 kärl per hushåll och bara 26 tömningar per år.

Som jämförelse måste man med ett s.k. flerfacksystem tömma varje hushålls kärl 39 gånger per år. Dessutom tar det 2 till 3 gånger längre tid att tömma ett flerfackskärl i en sopbil och att sedan tömma den specialbyggda sopbilen på sin last. Detta innebär många fler transporter och en större miljöbelastning, jämfört med optisk sortering.

Exempel: För de 20 000 villahushåll i Eskilstuna som har optisk sortering behövs det bara 4 bilar för att samla in allt källsorterat avfall. Med ett flerfacksystem skulle det behövas 7 eller 8 bilar för att klara av samma insamling.