Fraktion är ett annat ord för avfallstyp. Exempelvis är matavfall en fraktion och tidningar en annan fraktion.