Avfall Sverige årsmöte 2018

Tillsammans med Envac ställer Optibag ut på Avfall Sveriges mässa. Vi demonstrerar vår nya produkt WasteSmart som har installerats i Valla torg i Stockholm, som är en del av EU´s GrowSmarter projekt.

Ett sopsugsinkast till flera fraktioner, framtidens system för avfallshanterings är här.