Brittiska BBC har gjort en film » som visar en annan bild av plastpåsen!

Plastpåsen är egentligen en svensk uppfinning som gjordes för att spara på skogen, spara transporter och energi samt minska nedskräpningen.

Människans lathet – eller olika länders oförmåga att hantera avfallsinsamling, har inneburit att plastpåsen idag ses som ett miljöproblem.

Det kan vara intressant att se hela detta perspektiv innan men fattar sina beslut.