/Artikel

Pilotprov i Bern

2018-05-03T07:11:28+00:00

Pilotprov i Bern Som den första schweiziska staden har Bern beslutat att genomföra ett pilotprov som använder olika färgade påsar för insamling av hushållsavfall. Optibag systemet ökar återvinningen och minskar miljöpåverkan, systemet är redan i bruk i Sverige och Norge.

Pilotprov i Bern2018-05-03T07:11:28+00:00

7 Fraktioner

2018-05-03T07:12:06+00:00

7 Fraktioner Eskilstuna och Strängnäs blir först i landet att sortera textilier direkt i hemmet. I höst kommer invånarna i villa och flerfamiljshus att sortera ut 7 färgade påsar som sedan slängs i ett och samma sopkärl. Vi gratulerar Eskilstuna Energi och Miljö till deras framgång med Optibag konceptet och välkomnar fler anläggningar [...]

7 Fraktioner2018-05-03T07:12:06+00:00

Rosa heter den nya färgen

2018-05-03T07:14:34+00:00

Rosa heter den nya färgen Eskilstuna och Strängnäs blir först i landet att sortera textilier direkt i hemmet. I höst kommer invånarna i villa och flerfamiljshus att sortera ut 7 färgade påsar som sedan slängs i ett och samma sopkärl. Vi gratulerar Eskilstuna Energi och Miljö till deras framgång med Optibag konceptet och [...]

Rosa heter den nya färgen2018-05-03T07:14:34+00:00