Film

/Film

Stor succé för den rosa bäraren i Eskilstuna kommun

2019-01-29T13:21:10+00:00

Stor succé för den rosa bäraren i Eskilstuna kommun Invånarna i Eskilstunas villor och vissa flerfamiljshus källsorterar sedan tidigare sitt hushållsavfall i 6 olikfärgade bärare/påsar (matavfall, plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, tidningar och övrigt hushållsavfall) och lägger allt i ett sopkärl som hämtas 26 ggr/år. Nu har en rosa bärare/påse lagts till för textilier. Sopbilen [...]

Stor succé för den rosa bäraren i Eskilstuna kommun2019-01-29T13:21:10+00:00

Ny Film

2018-05-03T07:06:07+00:00

Gapet ökar mellan vår konsumtion och vad jorden klarar av att leverera. 2017 tog den miljö ekologiska budgeten slut redan i augusti. Samtidigt växer avfallsbergen, vilket i sig är ett stort miljöproblem. Därför är det viktigt att välja rätt metod för källsortering, så att man inte låser fast sig vid hur det ser [...]

Ny Film2018-05-03T07:06:07+00:00