Europeiskt genombrott för Optibag i Europa.

2020-11-23T17:58:49+00:00

Europeiskt genombrott för Optibag i Europa. Optibag har fått en designorder för att bygga en optisk sorteringsanläggning i Belgien. Optibag har tillsammans med Limburg.net som är ett interkomunalt sammarbete mellan flera kommuner provat och utvärderat Optibags teknik för att sortera påsar. Vi har testat och bevisat att tekniken fungerar för de större påsarna som används [...]

Europeiskt genombrott för Optibag i Europa.2020-11-23T17:58:49+00:00

Minskade transporter minskar utsläppen av CO2

2020-11-23T17:53:47+00:00

Minskade transporter minskar utsläppen av CO2 Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, och utsläppen behöver minska i betydligt snabbare takt fram till 2030. Regeringen föreslår satsningar i budgetpropositionen för 2021 för att det ska bli enklare för både privatpersoner och företag att minska utsläppen. Trots regeringens satsningar i budgetpropositionen [...]

Minskade transporter minskar utsläppen av CO22020-11-23T17:53:47+00:00

Fastighetsnära insamling ger bättre sortering

2020-11-23T17:46:45+00:00

Fastighetsnära insamling ger bättre sortering Nu kan Avfall Sveriges årliga statistik tydligt visa att den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling.  -    Vi ser också att mängden felsorterat, alltså det som hamnar i soppåsen, är lägre vid fastighetsnära system. En ökad sortering gör att mer [...]

Fastighetsnära insamling ger bättre sortering2020-11-23T17:46:45+00:00

Den svarta färgsorteringspåsen engagerar stort

2020-06-18T05:03:21+00:00

Den svarta färgsorteringspåsen engagerar stort Nu har den nya svarta påsen i färgsorteringsfamiljen landat i brevlådorna hemma hos dem som bor i villa i Eskilstuna och Strängnäs kommun. Reaktionerna på den nya påsen har varit många, och efter en utvärdering har vi beslutat att lyssna på våra kunder och göra den svarta påsen större.   [...]

Den svarta färgsorteringspåsen engagerar stort2020-06-18T05:03:21+00:00

Avfall Sverige manar till att ”Knyta Soppåsen med dubbelknut” !

2020-03-30T14:15:27+00:00

Avfall Sverige manar till att ”Knyta Soppåsen med dubbelknut” ! I ett pressmeddeande från Avfall Sverige slår man fast att man kan minska smittspridningen med att Citat ”se till att dina sopor är rätt förpackade” https://www.avfallsverige.se/pressmeddelanden/artikel/knyt-soppasen/ MSB slår fast att Avfallshanteringen är en samhällsviktig funktion! Och att det är viktigt för samhället att sophämtare och [...]

Avfall Sverige manar till att ”Knyta Soppåsen med dubbelknut” !2020-03-30T14:15:27+00:00

Ny anläggningsorder från Borås Energi och Miljö

2020-02-20T16:37:56+00:00

Ny anläggningsorder från Borås Energi och Miljö Envac Optibag har i samarbete med GreenTech Solutions och Cellwood Machinery erhållit en order på Borås nya förbehandlingsanläggning för matavfall. Anläggningen är avsedd att behandla matavfall från hushåll och verksamheter till en slurry för framställning av biogas och gödningsmedel. Anläggningen har anpassats med senaste teknik och erfarenheter för [...]

Ny anläggningsorder från Borås Energi och Miljö2020-02-20T16:37:56+00:00

Staden Bern rekommenderar införande av färgade påsar efter test!

2020-02-20T16:38:51+00:00

Staden Bern rekommenderar införande av färgade påsar efter test! Staden Bern i Schweiz har nu slutfört sitt stora försök med källsortering i påsar, och resultaten visar att alla mål är uppnådda. Stadsförvaltningen förbereder nu en folkomröstning för införande av källsortering i flera färgade påsar, som därefter kan samlas in och sorteras med Optibags sorteringsteknik. Målet [...]

Staden Bern rekommenderar införande av färgade påsar efter test!2020-02-20T16:38:51+00:00

Envac Optibag samarbetar med GreenTech Solutions för bättre förbehandling av matavfall.

2020-02-20T16:39:47+00:00

Envac Optibag samarbetar med GreenTech Solutions för bättre förbehandling av matavfall. Det som driver fram förfrågan på detta är kundernas högre krav på renhet redan på substratet som lämnas till biogasanläggningar. Även om SPCR 120 certifieringskrav kräver en renhet efter rötningsprocess, väljer nu fler och fler att satsa på ett rent substrat redan för inmatningen [...]

Envac Optibag samarbetar med GreenTech Solutions för bättre förbehandling av matavfall.2020-02-20T16:39:47+00:00

Ombygganden av Remiks Sorteringsanläggning i Tromsö är nu klar!

2020-02-20T16:40:55+00:00

Ombygganden av Remiks Sorteringsanläggning i Tromsö är nu klar! Envac optibag har nu moderniserat Remiks sorteringsanläggning med en kapacitetsökning och en samtidig förbättring av sorteringsnoggrannheten. Främst är det matavfallet som varit i fokus där man saknat en extra finsortering för att få så bra resultat som möjlig, utan att tappa kapacitet. Vi når nu en [...]

Ombygganden av Remiks Sorteringsanläggning i Tromsö är nu klar!2020-02-20T16:40:55+00:00

Södertälje är fortfarande bäst i att sortera matavfall i Stockholms län.

2019-11-25T14:36:16+00:00

Södertälje är fortfarande bäst i att sortera matavfall i Stockholms län. Södertälje började redan 2002 sortera matavfall i Gröna påsar. Detta infördes mycket smidigt genom att man byggde en optisk sorteringsanläggning – delade ut gröna påsar – och informerade hela kommunen samtidigt. Vips var man igång med att samla in matavfall från alla hushåll. Detta [...]

Södertälje är fortfarande bäst i att sortera matavfall i Stockholms län.2019-11-25T14:36:16+00:00
Till toppen