Brittiska BBC har gjort en film som visar en annan bild av plastpåsen!

2019-11-25T14:37:45+00:00

Brittiska BBC har gjort en film » som visar en annan bild av plastpåsen! Plastpåsen är egentligen en svensk uppfinning som gjordes för att spara på skogen, spara transporter och energi samt minska nedskräpningen. Människans lathet – eller olika länders oförmåga att hantera avfallsinsamling, har inneburit att plastpåsen idag ses som ett miljöproblem. Det kan [...]

Brittiska BBC har gjort en film som visar en annan bild av plastpåsen!2019-11-25T14:37:45+00:00

Eskilstuna vajar miljöfanan i ny varumärkesfilm

2019-11-25T14:38:10+00:00

Eskilstuna vajar miljöfanan i ny varumärkesfilm » Den nya varumärkesfilmen EskilstunaEvolution vill på 90 sekunder förmedla en känsla för Eskilstunas styrkor inom musik, idrott, innovation och inte minst miljöområdet, där staden så sent som i somras utsågs till The World Capital of Recycling av den engelska tidningen The Guardian. Filmen har tagits fram på uppdrag [...]

Eskilstuna vajar miljöfanan i ny varumärkesfilm2019-11-25T14:38:10+00:00

Södertälje provar en ny papperspåse för matavfall.

2019-10-30T07:22:27+00:00

Södertälje provar en ny papperspåse för matavfall. Södertälje, Gnesta, Trosa och Nykvarn har länge sorterat matavfall i en grön plastpåse. Systemet är omtyckt och man har som enda kommun i Stockholms län nått målet 50% insamling 2018. Envac Optibag har fått frågan om man inte kan använda en papperspåse istället. Problemet har varit att påsen [...]

Södertälje provar en ny papperspåse för matavfall.2019-10-30T07:22:27+00:00

Naturvårdsverket: Avfallskärlen bör anses vara en del av systemet och ska bekostas av FTI

2019-08-20T13:29:45+00:00

Naturvårdsverket: Avfallskärlen bör anses vara en del av systemet och ska bekostas av FTI I slutet på juni kom Naturvårdsverkets vägledning för hur de nya förordningarna för insamling av förpackningar och returpapper bör tolkas. Vägledningen rekommenderar att behållare och dylikt ska bekostas av insamlingssystemet. Detta kommer medföra stora kostnader. Med Optibags system kan [...]

Naturvårdsverket: Avfallskärlen bör anses vara en del av systemet och ska bekostas av FTI2019-08-20T13:29:45+00:00

Eskilstuna i Dansk TV

2019-08-07T07:54:36+00:00

Eskilstuna i Dansk TV Återigen får Optibags anläggning i Eskilstuna internationell uppmärksamhet, den här gången i Dansk TV. I Eskilstuna sorterar man avfall i hela sju fraktioner och 2017 blev man först i landet med fastighetsnära insamling av textilier. Läs artikeln här eller se inslaget i TV Avisen nedan.

Eskilstuna i Dansk TV2019-08-07T07:54:36+00:00

Ökat internationellt intresse för källsortering med svenska Optibagkonceptet.

2019-06-26T05:46:48+00:00

Ökat internationellt intresse för källsortering med svenska Optibagkonceptet. Envac Optibag har under våren märkt en stor ökning av intresset internationellt av vårt unika koncept för källsortering. Ett antal besök under flera år på våra anläggningar i Sverige och Norge har bidragit till att försök har startats i flera kommuner. Försöken visar på en [...]

Ökat internationellt intresse för källsortering med svenska Optibagkonceptet.2019-06-26T05:46:48+00:00

Skatt på bärkassar drabbar inte påsar för källsortering i Optibagsystemet!

2019-06-25T13:42:55+00:00

Skatt på bärkassar drabbar inte påsar för källsortering i Optibagsystemet! Regeringen har den 20 Juni lämnat ett lagförslag om beskattning av plastbärkassar för att påskynda omställningen i handeln med målet att maximalt 40 bärkassar per person om året skall förbrukas. Om förslaget antas gäller det från 1 mars 2020. (Ref: Fi2019/02465/S2) Undantaget i [...]

Skatt på bärkassar drabbar inte påsar för källsortering i Optibagsystemet!2019-06-25T13:42:55+00:00

Ny order till Remiks i Tromsö

2019-04-24T11:47:47+00:00

Ny order till Remiks i Tromsø! Envac Optibag har fått en order på ombyggnad av den optiska sorteringen i Tromsø, som installerades redan 2005. Det är nu dags att förse anläggningen med ny teknik som ger både högre kapacitet och bättre utsortering. Utvecklingen går fort på detta teknikområde och man gör investeringen för [...]

Ny order till Remiks i Tromsö2019-04-24T11:47:47+00:00

Den optiska sorteringsanläggningen i Ljungby är nu överlämnad.

2019-04-24T11:47:34+00:00

Den optiska sorteringsanläggningen i Ljungby är nu överlämnad. I April övertog Ljungby kommun den nya sorteringsanläggningen efter godkända tester och provdriftsperiod. Man sorterar nu matavfall i gröna påsar från Ljungby och Alvesta kommuner. Anläggningen är unik på det sättet att den är Sveriges minsta anläggning som har den modernaste utrustningen med högsta möjliga [...]

Den optiska sorteringsanläggningen i Ljungby är nu överlämnad.2019-04-24T11:47:34+00:00
Till toppen