Den optiska sorteringsanläggningen i Ljungby är nu överlämnad.

I April övertog Ljungby kommun den nya sorteringsanläggningen efter godkända tester och provdriftsperiod.

Man sorterar nu matavfall i gröna påsar från Ljungby och Alvesta kommuner. Anläggningen är unik på det sättet att den är Sveriges minsta anläggning som har den modernaste utrustningen med högsta möjliga kapacitet.

Anläggningen är även förberedd för att byggas ut till att sortera förpackningar i andra färgade påsar.