Enkel lösning för att sortera avfallsfraktioner

Hushåll i detta område ville ha en enkel lösning för att sortera avfallsfraktioner i deras hem utan att öka antalet insamlingsfack framför varje hus.