Envac Optibag samarbetar med GreenTech Solutions för bättre förbehandling av matavfall.

Det som driver fram förfrågan på detta är kundernas högre krav på renhet redan på substratet som lämnas till biogasanläggningar.

Även om SPCR 120 certifieringskrav kräver en renhet efter rötningsprocess, väljer nu fler och fler att satsa på ett rent substrat redan för inmatningen i biogasanläggningen.

CellWood Machinery i Nässjö har beslutat att inte fortsätta med totalentrepenörsåtagande, men har istället erbjudit Envac och GTS att använda CellWoods välbeprövade sortiment av Grubbens pulpersystem samt annan tillhörande utrustning som används i tusentals installationer i pappersindustrin.

Det finns redan ett antal mycket lyckade installationer för matavfall i Scandinavien, bland annat i Växjö, Skellefteå, Tönsberg m.fl.

För Envac Optibag innebär samarbetet att vi kan erbjuda en behandlingsmetod som garanterar en certifierad slurry för de kommande kraven enligt SPCR 120, oavsett om kunderna har insamling av matavfall i plastpåse, papperspåse eller biopåse. Alternativt även förpackningar från butik.