Fungerar optisk sortering med alla typer av miljöpåsar?

2018-02-03T10:26:34+00:00

Ja, vi har med gott resultat testat optisk sortering av olika typer av miljöpåsar. Idag arbetar vi med följande material: PE-påsar av biologiskt framställd plast PE-påsar av återvunnen plast Biologiskt nedbrytbara polymer- och papperspåsar. Vi genomför även tester med olika miljöpåsar för insamling av förpackningar.

Fungerar optisk sortering med alla typer av miljöpåsar?2018-02-03T10:26:34+00:00

Kan transport- och insamlingskostnader minska med hjälp av optisk sortering?

2018-05-17T07:33:20+00:00

Ja, jämförelser mellan olika typer av insamlingssystem visar på en stor skillnad i antal bilar och körtid. Med optisk sortering kan sopbilarnas insamlingsturer optimeras med endast 1 kärl per hushåll och bara 26 tömningar per år. Som jämförelse måste man med ett s.k. flerfacksystem tömma varje hushålls kärl 39 gånger per år. Dessutom tar det [...]

Kan transport- och insamlingskostnader minska med hjälp av optisk sortering?2018-05-17T07:33:20+00:00

Kommer plastpåsar eller bitar av plast ut i naturen?

2018-02-02T12:52:30+00:00

Nej, våra optiska sorteringsanläggningar är byggda som slutna system – vilket innebär att all plast som kommer in till anläggningarna sorteras ut. Plasten kan sedan återvinnas och blir till nya bärare. Även felsorterade material sorteras ut – vilket innebär att plasten inte hamnar fel.

Kommer plastpåsar eller bitar av plast ut i naturen?2018-02-02T12:52:30+00:00

Kan alla kommuner införa optisk sortering?

2019-03-11T15:12:15+00:00

Ja, optisk sortering fungerar för alla typer av boenden, från flerfamiljshus till villaområden. Optisk sortering fungerar väl i såväl storstad som glesbyggd.  

Kan alla kommuner införa optisk sortering?2019-03-11T15:12:15+00:00

Hur beräknas det nationella insamlingsmålet?

2018-02-13T07:19:16+00:00

Så här räknar vi på Optibag när vi talar om insamlade matavfallsmängder: Totalt utsorterat matavfall i kommunen, delat på antalet invånare i kommunen. Sveriges nationella insamlingsmål för matavfall gäller nämligen alla hushåll i en kommun. Inte bara ”anslutna hushåll” – för sådana beräkningar ger helt andra jämförelsetal, eftersom man då inte tar med de hushåll [...]

Hur beräknas det nationella insamlingsmålet?2018-02-13T07:19:16+00:00

Klarar kommuner med optisk sortering miljömålen för 2020?

2018-06-21T11:42:39+00:00

Ja, insamlingsstatistik från Optibag-anläggningar och plockanalyser visar att kommuner med optisk sortering redan idag klarar miljömålen. De flesta optiska sorteringsanläggningar genomför plockanalyser enligt Avfall Sveriges rekommendationer och dessa analyser visar genomgående bra resultat.  Erfarenhet visar också att goda insamlingsresultat är direkt kopplade till bra information till brukarna och god motivation (att källsortera) bland de boende. [...]

Klarar kommuner med optisk sortering miljömålen för 2020?2018-06-21T11:42:39+00:00

Kan optisk sortering kombineras med andra insamlingssystem? (t.ex. sopsug, nedgrävda behållare eller vanliga avfallskärl)

2018-02-03T10:35:32+00:00

Ja, i flera kommuner kombineras optisk sortering med olika typer av insamlingslösningar. Se några exempel nedan. Sopsug: Flera kommuner som valt optisk sortering har haft sopsug installerat sedan många år. Några exempel är Linköping, Tromsö, Borås, Oslo och Södertälje. Det mest omfattande försöket med sopsug och optisk sortering genomfördes i Stockholm 2013, då man medvetet [...]

Kan optisk sortering kombineras med andra insamlingssystem? (t.ex. sopsug, nedgrävda behållare eller vanliga avfallskärl)2018-02-03T10:35:32+00:00
Till toppen