Fastighetsnära insamling ger bättre sortering

Nu kan Avfall Sveriges årliga statistik tydligt visa att den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling. 

–    Vi ser också att mängden felsorterat, alltså det som hamnar i soppåsen, är lägre vid fastighetsnära system. En ökad sortering gör att mer material kan återanvändas och återvinnas, istället för att jungfruligt material används.

Med Optibag systemet blir insamlingen ännu närmare – dvs direkt i köket. Detta innebär en enklare och mer hygienisk hantering av avfallet. Vi är övertygade om att detta medverkar till en ännu högre grad av källsortering i hushållen. I Eskilstuna – Strängnäs och Örebro erbjuds Färgsortering med Optibagsystemet.

I Eskilstuna där man även sorterar textil direkt i en egen påse som samlas in tillsammans med andra fraktioner. Mer än 50-55% är då källsorterat material i återvinningsbara fraktioner.

Undersökningen jämför även kostnader. Ett svenskt villahushåll betalade i genomsnitt 2 224 kronor i avfallsavgift 2019. Då skall man betänka att de flesta kommuner idag inte har fastighetsnära källsortering. Avgiften för fastighetsnära färgsortering i 7 fraktioner och hämtning var 14 dag var 2019 i Eskilstuna 2894 kr/år. Detta innebär alltså att det kostar i genomsnitt ca 670 kr mera /år att få fastighetsnära insamling av 7 fraktioner.

Hushållsavfall i siffror är publicerad i Avfall Sveriges rapportserie och finns för nedladdning här.