Gröna påsen firar 20 år i Norge

Norr om Oslo finns en av våra äldsta anläggningar i Norge. Anläggningen ägs och drivs av Øras (Øvre Romerike Avfallsselskap). Sedan 1998 har invånarna i Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad och Hurdal sorterat ut sitt matavfall i en svart bärare. Vår första teknik var baserad på fotoceller som såg skillnad på färgerna svart och vit. För tre år sedan ersattes detta av moderna kameror som kan läsa upp till 12 olika färger.

2016 valde man att skicka sitt matavfall till Romerike biogasanläggning.

Läs mer