Grow Smarter Stockholm

Optisk sortering i kombination med Sopsug bidrar till renare stadsmiljöer.

Envac Optibag är en del av Grow Smarter Stockholm.

Vår lösning heter WasteSmart som bygger på en kombination av Envacs sopsugsteknologi och Optibags färgsorteringssystem. läs mer