Halverade driftskostnader i USA

Amerikanska företaget WasteZero uppmärksammar Envac Optibags tekniklösning i en artikel om hur vi effektiviserar hanteringen av hushållsavfall. WasteZeros arbetar tillsammans med städer i hela USA för att minska hushållsavfallet med 50%.

I artikeln har WasteZero uppskattat att transportkostnaderna kan minskas med 20% om Envac Optibags system skulle införas i USA. Idag har många städer en sopbil som samlar in brännbart avfall, en annan för återvinning och en tredjedel för matavfall. Följden blir att trafiken i bostadområden ökar, vilket leder till högre bränslekostnader och högre underhållskostnader. Om de istället använder ett insamlingssystem som bara har en sopbil som samlar in allt samtidigt, kommer både kostnaderna och miljöpåverkan att minskas. Andra fördelar med Optibag-systemet är att sorteringen av hushållsavfallet görs direkt i hemmet, det finns ingen gräns för hur många olika återvinningsfraktioner som kan sorteras ut, vilket gör att restavfallet kan bli ytterst litet.

Läs hela artikeln här