Kanadas ambassadör på besök

Envac Optibag har haft äran att visa Kanadas ambassadör Heather Grant och Östergötlands landshövding Carl Fredrik Graf den optiska sorteringsanläggningen i Linköping.

Besökarna fick en genomgång över hur sorteringen fungerar och hur Tekniska verken i Linköping (TVAB) med anslutande kommuner uppnår EU:s miljömål för matavfall, med hjälp av Optibag teknologi.

TVAB har en av Sveriges mest resurseffektiva anläggningar eftersom de har knutit ihop flera olika processer som tillsammans sluter ekosystemet, från återvinning till färdig biogas. Envac Optibag är en viktig del i kedjan med sorteringen av den gröna påsen, eftersom den är avgörande för att kunna samla in matavfall och producera biogas och biogödsel.

Kanada har som många andra länder fått upp ögonen för den svenska sorteringstekniken. De ser stora möjligheter i hur optisk sortering kan öka invånarnas återvinning och minska transporterna. I många länder används en sopbil per fraktion. Det innebär att för tre fraktioner kommer tre olika sopbilar. Därför ser bl.a. Kanada fördelarna med Envac Optibags lösning där alla återvinnings fraktioner hämtas med en och samma sopbil. Detta leder till minskade kostnader för insamling och miljöpåverkan.