Med Optibags vision teknik når kommuner miljömålen.

Förorenat avfall har länge varit ett stort problem i återvinningsprocessen. Man har försökt att komma tillrätta med problemet genom att avvisa laster med felaktigt material och införa extraavgifter, men många anser att vi nu har nått gränsen för vad dessa påtryckningar kan åstadkomma.

Däremot kan automatisering av avfallshanteringen lösa problemet och förbättra kvalitén på råmaterialet vilket innebär en stor ekonomisk vinst för miljön och den cirkulära ekonomin.

Genom källsortering direkt i hemmet ökar renheten i framförallt matavfallet och bidrar till renare råmaterial som kan återvinnas till biogas och biogödsel.

Vi på Optibag levererar högkvalitativa sorteringsanläggningar för matavfall och förpackningar.  Med Optibags system får kunderna ett källsorteringssystem med klara ekonomiska och miljömässiga fördelar. Hushållen källsorterar avfallet i flera olikfärgade bärare som sedan slängs i samma soptunna. Avfallet töms sedan med en vanlig sopbil och sorteras automatiskt vid en central sorteringsanläggning, ingen manuell sortering behövs. Vision teknik detekterar färgen på bäraren och sorterar den till rätt container. Optibag garanterar att minst 95 % av alla bärare blir rätt sorterade.

Optibag är världsledande inom optisk sortering av hushållsavfall. Systemet är utvecklat för att vara användarvänligt och bidra till en bättre stadsmiljö med mindre transporter.

Läs mer om hur tekniken fungerar i en artikel från Biocycle.