Minskade transporter minskar utsläppen av CO2

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, och utsläppen behöver minska i betydligt snabbare takt fram till 2030. Regeringen föreslår satsningar i budgetpropositionen för 2021 för att det ska bli enklare för både privatpersoner och företag att minska utsläppen.

Trots regeringens satsningar i budgetpropositionen på alternativa drivmedel finns det inget bättre sätt att minska utsläppen an genom att effektivisera och minska transporterna.

Fastighetsnära insamling innebär paradoxalt nog att transporterna kan öka mångfaldigt om man väljer fel insamlingssystem. Alla insamlingssystem med flera kärl för fastighetsnära insamling av källsorterat hushållsavfall ökar transporterna med minst 50% kanske ända upp till 100%. Det är fel att säga att detta kompenseras med fossilfria eller CO2 neutrala bränslen. Onödiga utsläpp borde räknas lika mycket som fossila utsläpp av transporter.

Men med Optibag systemet ökar inte transporterna. Man kör samma vikt avfall med samma insamling som tidigare – även när man sorterar i 7 olika fraktioner.

Artikel: Budgetåtgärder för att minska utsläppen från transporter