Ny anläggningsorder från Borås Energi och Miljö

Envac Optibag har i samarbete med GreenTech Solutions och Cellwood Machinery erhållit en order på Borås nya förbehandlingsanläggning för matavfall.

Anläggningen är avsedd att behandla matavfall från hushåll och verksamheter till en slurry för framställning av biogas och gödningsmedel. Anläggningen har anpassats med senaste teknik och erfarenheter för att garantera bästa tänkbara kvalitet som motsvarar de nya högre ställda kraven i SPCR 120. Anläggningen kan behandla matavfall med alla typer av förpackningar från plast och papper till nedbrytbara polymermaterial.

För Envac Optibag är det en fantastisk utveckling att nu vara med och leverera nya generationens förbehandlingsanläggningar och speciellt denna order till Borås, eftersom Optibag levererade den första mycket enkla förbehandlingsanläggningen redan 1994 till Borås.

Den robusta HC-Pulpern är väl beprövad och ursprungligen utvecklad med högt ställda krav på prestanda och tillgänglighet för pappersindustrin. Referenser på anläggningar som förbehandlar matavfall i pulper till ett rent substrat finns bland annat i Växjö och Skellefteå, samt flera installationer i Norge och Danmark.

Envac Optibag är mycket stolta över att vi genom detta samarbete gemensamt visar vägen för att kunna återföra restprodukten som en ekologisk gödning till lantbruket.