Gapet ökar mellan vår konsumtion och vad jorden klarar av att leverera.

2017 tog den miljö ekologiska budgeten slut redan i augusti. Samtidigt växer avfallsbergen, vilket i sig är ett stort miljöproblem. Därför är det viktigt att välja rätt metod för källsortering, så att man inte låser fast sig vid hur det ser ut idag. Se vår nya Film