Ökat internationellt intresse för källsortering med svenska Optibagkonceptet.

Envac Optibag har under våren märkt en stor ökning av intresset internationellt av vårt unika koncept för källsortering. Ett antal besök under flera år på våra anläggningar i Sverige och Norge har bidragit till att försök har startats i flera kommuner. Försöken visar på en stark ökning av återvinningen, högre kvalité och minskning av transporter på mer än 40 %. Detta visar att FN globala måla för 2030 kan lösas med Optibag teknik som redan finns etablerad.

Ökade krav på tillgänglighet med fastighetsnära insamling har en inbyggd motsägelse när man tänker befintlig etablerad teknik. Mera källsortering = flera avfallskärl = mera transporter.

Internationellt verkar det vara mera intressant att hitta lösningar för att öka källsorteringen av hushållsavfall utan att öka antalet avfallskärl och mångdubbla antalet tömningar och transporter. Platsen för flera avfallskärl finns helt enkelt inte. Och trafiksituationen medger inte att transporterna ökar.

Envac Optibag jobbar nu intensivt med flera skarpa förfrågningar på anläggningar i Europa och Nordamerika. Och vi hoppas redan till hösten 2019 att detta skall utmynna i en eller flera order.