Loading...
Om Optibag2019-03-18T14:16:28+00:00

Envac Optibag har utvecklat och designat optiska sorteringsanläggningar sedan 1989. Vi har byggt och installerat mer än 25 anläggningar av varierande storlek över hela Norden, men även i Frankrike och nu kraftsamlar vi i Danmark och Tyskland.

Idag finns våra system över hela Norden och vi satsar sedan 2016 på ytterligare marknader då intresse finns från både Nordamerika och Asien. Optibag har idag tre kontor; i Mjölby, i Stockholm och i Köpenhamn.

Envac Optibag AB ägs av Envac AB (100 %) som ingår i Stena Adactum AB, ett företag inom Stena Sfären. Stena Sfärens totala omsättning 2015 uppgick till 51 miljarder SEK. Resultat före skatt uppgick till 7,2 miljarder SEK. Antalet anställda är cirka 19 000.

Envac har mer än 50 års erfarenhet inom automatisk avfallshantering och har 35 kontor i 22 länder i Europa, Mellanöstern, Asien samt Nord- och Sydamerika.

Envac Optibag skall marknadsföra och utveckla Optibag till ett ledande sorteringssystem, genom att leverera nyckelfärdiga effektiva sorteringsanläggningar för källsorterat hushållsavfall i bärare.
Vår framgång skall bygga på kunskap om hela kedjan från insamling till återvinning och genom nära samarbete med våra kunder förbättra nya och befintliga anläggningar.

Mission – Vår mission är att bidra till en bättre stadsmiljö genom att erbjuda rationella och hållbara avfallsinsamlingssystem och tjänster.

Vision – Envac Optibag skall vara en globalt drivande kraft för ökad materialåtervinning och hållbart samhälle genom att erbjuda enkel källsortering

Målet är att erbjuda kunderna det mest hållbara optiska sorteringssystemet för hushållsavfall på världsmarknaden vad gäller livscykelkostnader, miljökonsekvenser, säkerhet och arbetsmiljö för våra kunder i alla led.

Optibag är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

Envac Optibag AB
Box 320, 595 24 Mjölby

Besöksadress:
Albacksvägen 8, Mjölby

Tel: 0142-185 00

E-post: info@optibag.se

Anmälan till nyhetsbrev

Kontaktpersoner
Till toppen