Ombygganden av Remiks Sorteringsanläggning i Tromsö är nu klar!

Envac optibag har nu moderniserat Remiks sorteringsanläggning med en kapacitetsökning och en samtidig förbättring av sorteringsnoggrannheten. Främst är det matavfallet som varit i fokus där man saknat en extra finsortering för att få så bra resultat som möjlig, utan att tappa kapacitet.

Vi når nu en renhet på mellan 98-99% på gröna påsar och antalet utsorterade påsar ökade hela 43% vid de tester som genomförts efter ombyggnationen. Även de förpackningar och tidningar i gula, röda och blå påsar ökade under en dags sortering med 45%, med förhöjd noggrannhet.

Remiks i Tromsö byggde en sorteringsanläggning för 15 år sedan, för att serva hela kommunen med ett och samma källsorteringssystem, som kunde användas för både vanliga kärl och sopsug samt bottentömda behållare.
Tidigare hade man en blandning av både säckar och olika kärl.

Detta är ett stort steg för att nå de nationella utsorteringsmål man satt i Norge för kommunerna till år 2030.