Optibag hjälper Oslo att nå miljömålet på insamlat matavfall.

Oslo är bästa nordiska storstaden på att samla in matavfall. Sverige ligger långt efter Oslo med matavfalls sortering. Enligt en rapport från Oslo Kommun samlade Oslo in 46,6 procent av stadens matavfall under 2017. Deras framgång beror framförallt på det optiska sorteringssystem som Oslo och många fler norska kommuner har valt.

Optibags automatiserade källsorteringssystem är välbeprövat och har funnits på marknaden sedan 1990. Främsta anledningen till att kommuner väljer optisk sortering är för att minska sina transporter. Stora städer som Oslo, som redan har problem med mycket trafik, kan inte utöka med fler tunga avfallsbilar som andra system kräver.

Förutom att systemet är det bästa miljömässiga alternativet som finns på marknaden idag så är systemet även mest flexibelt.

Läs mer på Aktuell Hållbarhet.se

Läs mer på Recyclingnet.se

Läs mer om systemets fördelar.