Källsortering direkt i hemmet

Med färgsortering direkt i hemmet sorterar de boende enkelt sina hushållssopor i olikfärgade bärare. Systemet är hygieniskt med täta bärare och slutmaterialet kan gå direkt till återvinning.

Optibag-systemet bygger på en väl beprövad helhetslösning, med fastighetsnära insamling som leder till en minskad miljöbelastning och minskade transporter jämfört med andra system.

Idag kan vi sortera upp till nio olikfärgade fraktioner och i framtiden säkert ännu fler.

Så här fungerar källsortering med Optibag.

  1. Hushållen sorterar sitt avfall med hjälp av bärare i olika färger. Alla avfallstyper har sin egen färg, till exempel grön för matavfall och rosa för textilier.
  2. Alla bärare kastas sedan i en och samma soptunna, som töms av en vanlig sopbil.
  3. På återvinningsanläggningen sorteras sedan bärarna efter färg och slussas till rätt slutstation och går till återvinning.

Det blir enkelt för hushållen att sortera sitt avfall – och enkelt för kommunerna eftersom inga sopkärl eller bilar behöver bytas ut.

Användarvänligt

Optibag-systemet är utvecklat för att bidra till en bättre miljö. Avfallet transporteras i väl förslutna bärare genom hela insamlings-, transport- och avskiljningsprocessen. Den helautomatiska optiska sorteringen styrs och kontrolleras med hjälp av datorer, av en operatör i ett kontrollrum.

Detta leder till en modern, hygienisk arbetsmiljö och en ren, miljöriktig hantering genom hela processen.

Cirkulär ekonomi

Envac Optibag sluter cirkeln i den så kallade cirkulära ekonomin, genom att underlätta att material återvinns. Enkel källsortering i hemmet är den bästa lösningen för ökad återvinning. Vi har kunskapen och ser nyttan av att de boende källsorterar i ett användarvänligt system.

Avfallet kommer inte att ta slut, men det förväntas istället bli till en resurs som kan leva vidare i vårt samhälle.