Optiska sorteringsanläggningen i Ljungby är nu driftsatt

Nu är den optiska sorteringsanläggningen i Ljungby i full drift och kommunerna som levererar till Bredemad återvinningscentral är nu redo för att uppnå EU:s miljömål med att samla in 50 % av allt matavfall. Anläggningen sorterar matavfall i en grön bärare och övrigt avfall i en röd. Direkt från start uppfyller anläggningen de uppsatta sorteringsmålen, med en utsorterings*– och sorteringsnoggrannhet* på 95 %.

*Med utsorteringsgrad menas att av 100 st. läsbara bärare sorteras 95 st. ut från sorteringslinjen och går vidare till en biogasanläggning.

Sorteringsnoggrannheten mäts på det sorterade avfallet. Av 100 gröna bärare får det inte vara mer än 5 st. felaktiga bärare.