Oslo slänger mindre matavfall

Oslo invånarna har med hjälp av den gröna påsen stadigt minskat sitt matavfall. 2017 har invånarna minskat sitt avfall med 3,4 kg per person.

Läs mer