Pilotprov i Bern

Som den första schweiziska staden har Bern beslutat att genomföra ett pilotprov som använder olika färgade påsar för insamling av hushållsavfall.
Optibag systemet ökar återvinningen och minskar miljöpåverkan, systemet är redan i bruk i Sverige och Norge.