Projektbeskrivning

Bakgrund

Eskilstuna kommun var tidigt ute med fastighetsnära insamling. När kraven på de nationella målen ökade övergick kommunen till optisk sortering. Redan efter några månader uppnåddes miljömålen på 50 % sorterat avfall.

 • Sverige

 • 2010

 • 18 000 ton/år
 • 45 000
 • Matavfall grön påse
  Textil i rosa påse
  Plastförpackningar i orange påse
  Pappersförpackningar i gul påse
  Tidningar i blå påse
  Metall i grå påse
  Brännbart i övriga påsar

Med färgsortering kan vi på ett enkelt sätt nå de uppsatta miljömålen.

Kent Briby, ESEM

Lösning

Valet föll på optisk sortering för att invånarna skulle få ett enkelt och användarvänligt system för både matavfall och förpackningar. Det är ett flexibelt system som minskar miljöpåverkan och energiåtgången. Färgsortering är luktfritt och det är lätt att göra rätt.

Anläggningen som sorterar ut sju fraktioner ägs och drivs av ESEM (Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB). Eskilstuna har idag flera kommuner anslutna till systemet och de är främst i Sverige på återvinning.

Utveckling

2016 utökades anläggningen med ytterligare en mottagningsficka för att kunna ta emot Örebros avfall.

2017 införde Eskilstuna och Strängnäs en sjunde färg och blev första kommunerna i landet att sortera ut textilier med fastighetsnära insamling. Ingen tillbyggnad krävdes utan förändringen gjordes i kamerasystemet, som styr avfallssorteringen.